مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برگه صورتحساب سهام عدالت فاقد هرگونه ارزش معاملاتی است

صورتحسابی که در حال حاضر در اختیار مشمولین سهام عدالت از سوی سامانه قرار داده شده است برگه مهم سهام محسوب نمی‌شود و تنها اطلاعات حساب و شخصی افراد در آن قید شده

برگه صورتحساب سهام عدالت فاقد هرگونه ارزش معاملاتی است

برگه صورتحساب سهام عدالت فاقد هرگونه ارزش معاملاتی است

عبارات مهم : شماره

صورتحسابی که در حال حاضر در اختیار مشمولین سهام عدالت از سوی سامانه قرار داده شده است برگه مهم سهام محسوب نمی شود و تنها اطلاعات حساب و شخصی افراد در آن قید شده است است و هیچ ارزشی جهت خرید و فروش ندارد.

به گزارش میزان، با توجه به گذشت وقت یک هفته ای از باز شدن سامانه سهام عدالت جهت دریافت شماره حساب شبا از مشمولین، تعداد زیادی از افراد به این سامانه مراجعه و شماره حساب وارد کرده اند ولی در این میان هستند افردای که با توجه به داشتن شماره حساب سامانه جهت این افراد خبر اشتباه صادر کرده است.

برگه صورتحساب سهام عدالت فاقد هرگونه ارزش معاملاتی است

این افراد یا شماره حساب خود را به شماره حساب شبا تبدیل نکرده و یا جهت تمامی افراد خانوار از یک شماره حساب و آن هم مربوط به سرپرست خانوار استفاده کرده اند که این امر موجب می شود تا سامانه در هنگام ورود خبر اخطار صادر کند.

مشمولین سهام عدالت بخاطر داشته باشند باید جهت هر یک از افراد خانوار که دارای سهام عدالت هستند شماره حساب شبای جداگانه به سامانه ارائه دهند در غیر این صورت سامانه اطلاعات افراد را تایید نخواهد کرد و سودی به حساب افراد واریز نمی شود و این سود تا آخر تکمیل عضویت در خزانه دولت به امانت خواهد ماند.

صورتحسابی که در حال حاضر در اختیار مشمولین سهام عدالت از سوی سامانه قرار داده شده است برگه مهم سهام محسوب نمی‌شود و تنها اطلاعات حساب و شخصی افراد در آن قید شده

پس از تکمیل اطلاعات مشمولین به گفته مسئولین شرکت شخصی سازی سود سهام عدالت در آخر امسال با مبلغ حدودی 90 هزار تومان جهت هر یک از خانوار به حساب آن ها واریز خواهد شد.

نکته قابل توجه اینجاست که صورتحساب با برگه مهم سهام عدالت تفاوت دارد و صورتحساب هیچ ارزشی جهت خرید و فروش ندارد و مشمولین سهام عدالت بعد از دریافت صورتحساب، سود سال یازدهم در آخر امسال باید در انتظار تعیین زمانی که به نظر می رسد سال آینده خواهد بود، جهت دریافت اوارق باشند، در ضمن مشمولین حتی با در دست داشتن برگه سهام بعد از دریافت اجازه و امکان خرید و فروش این برگه ها را تا وقت آزادسازی سهام عدالت که از سوی شرکت شخصی سازی اعلام خواهد شد را ندارند ودر واقع خرید و فروش قبل از وقت تعیین شده است خلاف و این برگه ها جز با نام صاحبان آن ها هیچ ارزش دیگری ندارند.

گفتنی است ارزش سهام عدالت بعد از آزادسازی که وقت آن هنوز مشخص نیست جهت برگه ها اوراق با ارزش یک میلیون تومان حدودا دو برابر خواهد شد و هر مقدار ارزش سهم های دراختیار مشمولین کمتر باشد، قیمت وقت فروش آن نیز به نسبت کم کردن خواهد یافت.

برگه صورتحساب سهام عدالت فاقد هرگونه ارزش معاملاتی است

براساس این گزارش حال باید منتظر ماند تا تمامی مشمولین سهام عدالت شماره حساب شبای صحیح خود را به سامانه وارد کرده تا شرکت شخصی سازی با بررسی اطلاعات وارد فاز جدیدی از ساماندهی سهام عدالت و پرداخت سود و سپس مرحله آزاد سازی این سهام شود.

واژه های کلیدی: شماره | دریافت | اطلاعات | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | مشمولین سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs