مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شایعات کذب راجع به تبدیل ریال به تومان!

به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت جهت تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این عنوان در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی راجع

شایعات کذب راجع به تبدیل ریال به تومان!

شایعات کذب راجع به تبدیل ریال به تومان!

عبارات مهم : تبدیل

به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت جهت تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این عنوان در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی راجع به این لایحه و به دنبال آن ایجاد نگرانی بین مردم شده است هست. در حالی که در حال حاضر و قبل از مصوبه مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی قرار نیست هیچ اتفاقی در بازار پول و امور مالی مردم رخ دهد.

به گزارش ایسنا، هیات دولت در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی راجع به لایحه بانک مرکزی بار دیگر بر عوض کردن واحد پول ملی تاکید و آن را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه خواهد کرد. اعلام این عنوان و جریان سازی آن در رسانه ها و اینترنت همراه شد با بازار داغ شایعات در این باره و ایجاد فضایی مبهم و دلواپس کننده جهت مردم.

شایعات کذب راجع به تبدیل ریال به تومان!

این در حالی است که در مواردی دیده می شود به مردم هشدار می دهند که از زمانی خاص جهت انجام امور بانکی دقت کنند که با توجه به عوض کردن واحد پول ملی از ریال به تومان در ثبت اعداد دقت کرده و از یک صفر کمتر استفاده کنند. به خاص این عنوان در رابطه با استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و تاکید می شود اگر مردم مراقب نباشند از حساب آنها پول بیشتری کسر خواهد شد. این شایعات راجع به استفاده از دستگاههای خودپرداز و خدمات بانکداری الکترونیک با شدت بیشتری رواج دارد.

این قبیل شایعات در حالی در اینترنت چرخیده و مردم را دلواپس کرده که به هیچ عنوان صحت ندارد آیا که هنوز اتفاقی در عوض کردن پول ملی نیفتاده و مصوبه ای به تایید مجلس نرسیده که قرار باشد با ابلاغ بانک مرکزی به جریان بیفتد. این در حالی است که بعد از رفتن لایحه بانک مرکزی به مجلس که خود پیشنهاد عوض کردن واحد پول ملی را به همراه دارد، در صورت تصویب باید بانک مرکزی ساز و کار مورد نیاز جهت اجرای این طرح را تعیین کرده و در نهایت به اجرا درآید که حتما همه این موارد با اطلاع رسانی به مردم همراه خواهد شد.

به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت جهت تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این عنوان در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی راجع

این در شرایطی است که با تبدیل واحد ملی از ریال به تومان تیز اصلاحاتی در بخش هایی مانند دفاتر حسابداری، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب ها اعمال شده است و در واقع بانکداری الکترونیک که مردم به طور مستقیم با آن سراغ دارند نیز تغییراتی اعمال خواهد شد و جایی جهت نگرانی و ابهام مشتریان و مخاطبان شبکه بانکی و مجموعه عموم جامعه که با پول سر و کار دارند، نیست.

همچنین در تغییرات اسکناس نیز بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی قبلا اعلام کرده اند، قرار نیست که تمامی پول ها و اسکناس های در جریان به یکباره از تناوب اقتصادی از بین بردن و کنار گذاشته شود. بلکه به مرور و با جابجایی اسکناس و انهدام پول های کهنه اسکناس های تازه که دارای یک صفر کمتر هستند، جایگزین می شود.

در عین حال که نوبخت -رئیس شرکت برنامه و بودجه- در تازه ترین بیانات خود نسبت به بعضی تصویر العمل ها راجع به عوض کردن واحد پول ملی اعلام کرده که قانون پولی و بانکی ما مربوط به ۴۰، ۵۰ سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از ۸۰ ماده به روز و به مجلس تقدیم شده است که یکی از موارد آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نشود و فقط روی این عنوان تأکید شود غیرمنطقی است.

شایعات کذب راجع به تبدیل ریال به تومان!

وی عنوان کرده درست است که پول رسمی ما ریال است ولی آیا واقعادر دادوستد مردم با ریال کار می کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال های سال است می کنند گفته ایم انجام شود. ریال را از بین بردن نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان هست. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات تازه ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می توانیم با سیاست نو کردن اسکناس ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آن کنیم.

واژه های کلیدی: تبدیل | مرکزی | اسکناس | شایعات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs