مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برنامه امروز کاندیداها در تلویزیون

حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا، شنبه (۹ اردیبهشت ماه) راجع به برنامه‌هایشان با مخاطبان در تلویزیون و رادیو به گفت‌گو می‌نشینند.

برنامه امروز کاندیداها در تلویزیون

برنامه امروز کاندیداها در تلویزیون

عبارات مهم : شماره

حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا، شنبه (۹ اردیبهشت ماه) راجع به برنامه هایشان با مخاطبان در تلویزیون و رادیو به گفت گو می نشینند.

به گزارش ایسنا، طبق جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، نامزد شماره ۱۶ در گفت وگوی خاص خبری شبکه «دوسیما» که ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه، به روی آنتن می رود، به مدت ۴۵ دقیقه وقت تبلیغاتی دارد و این گفت وگوی زنده، همزمان از شبکه رادیویی «ایران» جهت مخاطبان پخش خواهد شد.

برنامه امروز کاندیداها در تلویزیون

سخنان ضبط شده است حسن روحانی نامزد شماره ۱۵، نیز از شبکه «یک سیما» ساعت ۲۲ به روی آنتن خواهد رفت. این برنامه با عنوان «متکلم وحده» بدون حضور مجری به مدت ۴۵ دقیقه پخش خواهد شد.

شبکه «خبر» گفت وگوی ضبط شده است مصطفی هاشمی طبا، نامزد شماره ۱۱ را ساعت ۲۱:۳۰ پخش خواهد کرد.

حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا، شنبه (۹ اردیبهشت ماه) راجع به برنامه‌هایشان با مخاطبان در تلویزیون و رادیو به گفت‌گو می‌نشینند.

مصطفی میرسلیم، نامزد شماره ۱۴ نیز به پرسش های ایرانیان خارج از کشور در شبکه «جام جم» پاسخ خواهد داد. این برنامه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به روی آنتن می رود.

رادیو «ایران» نیز گفت وگوی ضبط شده است مصطفی میرسلیم را پخش می کند. این برنامه با عنوان «متکلم وحده» ساعت ۱۷:۳۰ به روی آنتن می رود.

واژه های کلیدی: شماره | برنامه | برنامه | تلویزیون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs