مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری هنگامی که کلمات شریف بی‌معنا و پوچ می‌شوند ، پست اینستاگرامی معنادار پرویز پرستویی

پرویز پرستویی متنی معنادار از هاینریش بل نویسنده مشهور آلمانی در اینستاگرام گذاشت. 

هنگامی که کلمات شریف بی‌معنا و پوچ می‌شوند ، پست اینستاگرامی معنادار پرویز پرستویی

پست اینستاگرامی معنادار پرویز پرستویی/ هنگامی که کلمات شریف بی معنا و پوچ می شوند

عبارات مهم : هیتلر

پرویز پرستویی متنی معنادار از هاینریش بل نویسنده مشهور آلمانی در اینستاگرام گذاشت.

به گزارش خبرآنلاین، بازیگر «لیلی با من است» به نقل از هاینریش بل در اینستاگرام نوشت: «بعد از هیتلر، همه ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است… ولی یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشن فکران آن را می فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به «کلمات» بود.

خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده است بودند، مسخره شده است بودند، عوض شده است بودند، آشغال شده است بودند. کلماتی مانند: آزادی، آگاهی، پیشرفت، عدالت!»

هنگامی که کلمات شریف بی‌معنا و پوچ می‌شوند ، پست اینستاگرامی معنادار پرویز پرستویی

پرویز پرستویی متنی معنادار از هاینریش بل نویسنده مشهور آلمانی در اینستاگرام گذاشت. 

واژه های کلیدی: هیتلر | کلمات | اینستاگرام | پرویز پرستویی | پست اینستاگرامی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs