مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان تاثیر می‌گذارد.

تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان

تاثیر تولد زودرس بر مهارت های گفتاری در کودکان

عبارات مهم : کودکان

نتایج یک تحقیق نشان می دهد تولد زودرس بر مهارت های گفتاری در کودکان تاثیر می گذارد.

به گزارش ایسنا، گروهی از کارشناسان آمریکایی اظهار داشتند: نوزادانی که پیش از موعد به دنیا می آیند، ممکن است در سال های نخست کودکی به لحاظ توانایی های گفتاری و سخن گفتن ضعیف تر باشند.

تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان

همچنین اسکن مغزی این کودکان حاکی از آن است که تولد زودهنگام باعث می شود رشد کورتکس شنوایی آنان با تاخیر انجام شود.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که این تاخیرات با بروز پرسشها گفتاری و کلامی در سن دو سالگی مرتبط است.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان تاثیر می‌گذارد.

کارشناس ارشد این مطالعه از دانشگاه ایلی نوی گفت: هنوز آشنایی بسیار محدودی از چگونگی رشد شنوایی در نوزادان نارس وجود دارد.

این تیم تحقیقاتی بر کورتکس شنوایی اولیه و قشر شنوایی ثانویه تمرکز کردند. بررسی ها نشان داد در هفته بیست و ششم بارداری کورتکس شنوایی اولیه نسبت به قشر شنوایی ثانویه رشد بیشتری داشته هست. همچنین به گفته متخصصان در هفته چهلم رشد این دو قسمت در نوزادان نارس نسبت به نوزادان دیگر کمتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، متخصصان همچنین به ارتباط بین تاخیر در رشد قشر شنوایی ثانویه در نوزادان و بروز پرسشها گفتاری در کودکان دو ساله پی بردند.

تاثیر تولد زودرس بر مهارت‌های گفتاری در کودکان

واژه های کلیدی: کودکان | نوزادان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs