مقایسه کردن نگهبان داوطلبان وزارت کشور

مقایسه کردن: نگهبان داوطلبان وزارت کشور ریاست جمهوری داوطلبان انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

بلندگویی از جنس گرافن که نمی‌لرزد

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، بلندگوهای معمولی دارای یک دیافراگم هستند که با لرزش و ایجاد عوض کردن در هوای اطراف، امواج صوتی تولید می کند. ..

ادامه مطلب